Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

Tôi muốn Bán
Tôi muốn Mua

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 -

Mua / Bán tiền tệ

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán WMZ VietComBank 10 USD 15 giờ trước
Mua TPbank - NH TMCP Tiên Phong WMZ 120 USD 18 giờ trước
Mua VietComBank WMZ 5 USD 1 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 64 USD 1 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 64 USD 1 ngày trước
Mua VietComBank WMZ 12 USD 2 ngày trước
Mua VietComBank WMZ 6 USD 29/05/2023 17:50:29
Mua ACB - A chau bank WMZ 100 USD 25/05/2023 11:33:10
Mua VietComBank WMZ 16 USD 24/05/2023 19:17:16
Bán WMZ VietComBank 40 USD 24/05/2023 14:36:44
Mua MB Bank WMZ 3 USD 21/05/2023 21:30:26
Mua Techcombank WMZ 3 USD 21/05/2023 21:29:38
Mua MB Bank WMZ 3 USD 21/05/2023 20:13:30
Mua MB Bank WMZ 3 USD 19/05/2023 21:06:13
Mua MB Bank WMZ 3 USD 19/05/2023 17:07:33
Mua MB Bank WMZ 3 USD 18/05/2023 18:52:50
Mua MB Bank WMZ 5 USD 18/05/2023 16:35:32
Mua MB Bank WMZ 5 USD 18/05/2023 13:53:01
Mua MB Bank WMZ 5 USD 17/05/2023 20:43:01
Mua MB Bank WMZ 5 USD 17/05/2023 15:46:36
Votes
Mua 4USD => BIDV (5)
Bán 69USDT => VietComBank (5)
Bán 16USD => VietComBank (5)
Mua 12USD => VietComBank (5)
Bán 91USDT => VietComBank (5)
Bán 60USDT => VietComBank (5)
Bán 110USDT => VietComBank (5)
Bán 50USDT => VietComBank (5)
Bán 20USD => VietComBank (5)
Bán 15USD => VietComBank (5)