Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

Tôi muốn Bán
Tôi muốn Mua

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 -

Mua / Bán tiền tệ

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua VietComBank WMZ 460 USD 15 giờ trước
Mua MB Bank WMZ 20 USD 1 ngày trước
Mua TPbank - NH TMCP Tiên Phong WMZ 5 USD 1 ngày trước
Mua VietComBank WMZ 5 USD 1 ngày trước
Mua VietComBank WMZ 6 USD 1 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 3 USD 2 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 3 USD 2 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 18 USD 3 ngày trước
Mua MB Bank WMZ 3 USD 3 ngày trước
Mua MB Bank WMZ 3 USD 3 ngày trước
Mua MB Bank WMZ 3 USD 3 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 3 USD 3 ngày trước
Mua Sacombank WMZ 10 USD 3 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 32 USD 4 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 5 USD 4 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 3 USD 4 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 50 USD 5 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 12 USD 22/11/2023 19:46:35
Mua Techcombank WMZ 100 USD 22/11/2023 14:29:50
Mua Techcombank WMZ 100 USD 22/11/2023 14:24:34
Votes
Bán 287USDT => VietComBank (5)
Bán 210USDT => VietComBank (5)
Bán 200USDT => VietComBank (5)
Bán 260USDT => VietComBank (5)
Bán 128USD => VietComBank (5)
Bán 300DOGE => Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank (5)
Dv tốt, thạnh toán nhanh! Thanks
Bán 150USDT => VietComBank (5)
Bán 50USD => VietComBank (5)
Bán 248USDT => VietComBank (5)
Mua 3USD => VietComBank (5)
Nhanh