Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

Tôi muốn Bán
Tôi muốn Mua

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 -

Mua / Bán tiền tệ

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua MB Bank WMZ 3 USD 16 giờ trước
Mua MB Bank WMZ 7 USD 23 giờ trước
Mua VietComBank WMZ 11 USD 1 ngày trước
Mua VietComBank WMZ 5 USD 3 ngày trước
Mua VietComBank WMZ 5 USD 3 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 100 USD 5 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 30 USD 03/12/2022 20:48:15
Mua MB Bank WMZ 3 USD 02/12/2022 11:48:04
Mua Techcombank WMZ 30 USD 02/12/2022 05:45:33
Mua VietComBank WMZ 22 USD 29/11/2022 06:06:21
Mua MB Bank WMZ 17 USD 28/11/2022 13:13:33
Mua VietComBank WMZ 10 USD 27/11/2022 18:39:59
Mua VietComBank WMZ 6 USD 26/11/2022 21:24:29
Mua Techcombank WMZ 100 USD 26/11/2022 17:35:42
Bán WMZ VietComBank 37 USD 26/11/2022 09:36:48
Mua MB Bank WMZ 3 USD 25/11/2022 20:34:08
Mua VietComBank WMZ 16 USD 24/11/2022 13:12:20
Mua MB Bank WMZ 3 USD 24/11/2022 11:38:08
Mua Techcombank WMZ 10 USD 24/11/2022 06:53:56
Mua Techcombank WMZ 10 USD 24/11/2022 05:08:36
Votes
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Mua 5USD => VietComBank (5)
Bán 25USD => Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank (5)
Dv tốt, thanh toán nhanh!!!!!!!!
Bán 19USD => VietComBank (5)
Bán 30USD => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 10USD => VietComBank (5)
Bán 23USD => VietComBank (5)