Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

Tôi muốn Bán
Tôi muốn Mua

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 -

Mua / Bán tiền tệ

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán WMZ MB Bank 67 USD 2 ngày trước
Bán WMZ MB Bank 68 USD 2 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 80 USD 2 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 115 USD 3 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 115 USD 3 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 115 USD 3 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 54 USD 5 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 54 USD 5 ngày trước
Mua VietComBank WMZ 6 USD 26/06/2022 23:00:35
Bán WMZ VietComBank 100 USD 26/06/2022 15:41:39
Mua Techcombank WMZ 100 USD 24/06/2022 14:54:42
Mua VietComBank WMZ 21 USD 24/06/2022 10:14:24
Mua Techcombank WMZ 100 USD 22/06/2022 14:33:53
Bán WMZ VietComBank 12 USD 22/06/2022 11:38:24
Bán WMZ Techcombank 1,000 USD 21/06/2022 10:09:13
Mua VietComBank WMZ 20 USD 19/06/2022 17:31:18
Bán WMZ ACB - A chau bank 220 USD 17/06/2022 16:53:20
Bán WMZ ACB - A chau bank 220 USD 17/06/2022 16:49:06
Mua VietComBank WMZ 55 USD 16/06/2022 05:14:20
Bán WMZ VietComBank 1,000 USD 14/06/2022 07:49:25
Votes
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 14USD => VietComBank (5)
Bán 0BCH => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 11USD => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)