Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

Tôi muốn Bán
Tôi muốn Mua

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 

Mua / Bán tiền tệ

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua VietComBank WMZ 5 USD 2 ngày trước
Mua VietComBank WMZ 5 USD 3 ngày trước
Mua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank WMZ 20 USD 5 ngày trước
Mua VietComBank WMZ 160 USD 09/05/2024 20:39:52
Mua VietComBank WMZ 5 USD 08/05/2024 19:40:31
Bán WMZ VietComBank 63 USD 08/05/2024 17:51:00
Mua VietComBank WMZ 4 USD 08/05/2024 16:10:04
Bán WMZ MB Bank 27 USD 04/05/2024 17:57:28
Bán WMZ Techcombank 100 USD 03/05/2024 16:52:32
Mua Techcombank WMZ 40 USD 24/04/2024 19:43:38
Bán WMZ Techcombank 790 USD 23/04/2024 15:56:36
Bán WMZ Techcombank 795 USD 23/04/2024 15:55:08
Bán WMZ Techcombank 799 USD 23/04/2024 15:52:22
Mua Techcombank WMZ 42 USD 22/04/2024 17:14:20
Mua VietComBank WMZ 5 USD 19/04/2024 11:56:49
Mua Techcombank WMZ 250 USD 18/04/2024 16:15:39
Mua Techcombank WMZ 200 USD 18/04/2024 16:09:20
Mua VietComBank WMZ 3 USD 16/04/2024 20:58:19
Mua Techcombank WMZ 3 USD 16/04/2024 20:57:22
Mua VietComBank WMZ 5 USD 16/04/2024 12:46:47
Votes
Bán 96USDT => Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank (5)
Bán 100USD => VietComBank (5)
Bán 230USDT => MB Bank (5)
Bán 120USD => MB Bank (5)
Bán 162USDT => MB Bank (5)
Bán 133USDT => MB Bank (5)
Bán 135USD => MB Bank (5)
Mua 30USDT => BIDV (5)
sp nhanh
Bán 367USDT => VietComBank (5)
Bán 100USDT => MB Bank (5)