Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

Tôi muốn Bán
Tôi muốn Mua

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 -

Mua / Bán tiền tệ

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Bán WMZ ACB - A chau bank 47 USD 1 giờ trước
Mua TPbank - NH TMCP Tiên Phong WMZ 505 USD 2 giờ trước
Mua ACB - A chau bank WMZ 10 USD 11 giờ trước
Mua VietComBank WMZ 25 USD 12 giờ trước
Mua VietComBank WMZ 21 USD 2 ngày trước
Mua Nong Nghiep WMZ 112 USD 3 ngày trước
Mua Vietinbank WMZ 125 USD 3 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 5 USD 3 ngày trước
Mua Vietinbank WMZ 5 USD 3 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 120 USD 3 ngày trước
Mua Vietinbank WMZ 5 USD 3 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 21 USD 5 ngày trước
Mua VietComBank WMZ 10 USD 17/05/2022 19:57:57
Mua Techcombank WMZ 12 USD 12/05/2022 22:43:17
Mua Vietinbank WMZ 12 USD 12/05/2022 22:42:14
Mua Techcombank WMZ 3 USD 12/05/2022 22:11:36
Mua Techcombank WMZ 3 USD 12/05/2022 22:10:59
Mua Vietinbank WMZ 3 USD 12/05/2022 22:07:49
Mua Techcombank WMZ 3 USD 12/05/2022 21:30:47
Mua Techcombank WMZ 1,000 USD 12/05/2022 21:27:50
Votes
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 5USDT => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Mua 240USDT => VietComBank (5)
Cảm ơn Ad.
Mua 250USD => MB Bank (5)
Mua 10USD => MB Bank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
rất nhanh và uy tín sẽ gắn bó lâu dài với autotienao.com
Bán 4USDT => VietComBank (5)
Mua 400USDT => VPBank (5)