Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

Tôi muốn Bán
Tôi muốn Mua

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 -

Mua / Bán tiền tệ

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua Techcombank WMZ 101 USD 47 phút trước
Mua Techcombank WMZ 50 USD 57 phút trước
Bán WMZ MB Bank 67 USD 2 ngày trước
Bán WMZ MB Bank 68 USD 2 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 80 USD 2 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 115 USD 3 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 115 USD 3 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 115 USD 3 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 54 USD 5 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 54 USD 5 ngày trước
Mua VietComBank WMZ 6 USD 26/06/2022 23:00:35
Bán WMZ VietComBank 100 USD 26/06/2022 15:41:39
Mua Techcombank WMZ 100 USD 24/06/2022 14:54:42
Mua VietComBank WMZ 21 USD 24/06/2022 10:14:24
Mua Techcombank WMZ 100 USD 22/06/2022 14:33:53
Bán WMZ VietComBank 12 USD 22/06/2022 11:38:24
Bán WMZ Techcombank 1,000 USD 21/06/2022 10:09:13
Mua VietComBank WMZ 20 USD 19/06/2022 17:31:18
Bán WMZ ACB - A chau bank 220 USD 17/06/2022 16:53:20
Bán WMZ ACB - A chau bank 220 USD 17/06/2022 16:49:06
Votes
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 14USD => VietComBank (5)
Bán 0BCH => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 11USD => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)