Kimbinh2012 Currencies Exchange Service
Đăng ký Đăng nhập

Tôi muốn Bán
Tôi muốn Mua

SÀN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG 24/7 – Mua Bán PM, WMZ, BTC, ETH, BCH, USDT, LTC, XRP, DOT... Hỗ trợ các bank tại Việt Nam.

Trang giao dịch: WMZ tại: traodoiwmz.com

Thời gian hỗ trợ: 6-23h–Hotline 1: 0963585646 - Hotline 2: 0985978648 -

Mua / Bán tiền tệ

Giao dịch gần đây

Hoạt động Gửi Nhận Số tiền Tạo lúc
Mua VietComBank WMZ 10 USD 1 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 100 USD 1 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 100 USD 3 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 77 USD 3 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 78 USD 3 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 100 USD 3 ngày trước
Mua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank WMZ 30 USD 3 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 100 USD 3 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 100 USD 4 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 3 USD 5 ngày trước
Mua Techcombank WMZ 30 USD 5 ngày trước
Bán WMZ VietComBank 58 USD 24/09/2022 13:52:02
Mua MB Bank WMZ 3 USD 24/09/2022 11:05:12
Mua Techcombank WMZ 92 USD 23/09/2022 15:05:29
Bán WMZ VietComBank 343 USD 22/09/2022 20:31:43
Bán WMZ VietComBank 1,390 USD 19/09/2022 16:03:09
Mua Techcombank WMZ 110 USD 19/09/2022 16:01:33
Bán WMZ VietComBank 1,390 USD 19/09/2022 15:59:54
Mua VietComBank WMZ 12 USD 19/09/2022 01:58:41
Mua Techcombank WMZ 100 USD 18/09/2022 10:14:18
Votes
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 44USD => VietComBank (5)
Bán 0BCH => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)
Bán 60USD => VietComBank (5)
Bán 43USD => VietComBank (5)
Bán 0BTC => VietComBank (5)